Kjøp og salg

Dersom du skal kjøpe en skilpadde bør du lese nøye gjennom siden om anskaffelse av skilpadder. Om du føler deg skikket til å ha en skilpadde bør du forhøre deg med din nærmeste dyrebutikk, ettersom en da kan være sikker på både helsen til skilpadden, samt stellet den har fått på forhånd.

Skulle du kjøpe en skilpadde privat så vil jeg anbefale deg å undersøke hvilke arter som er lovlige, ettersom det kun er et fåtall arter som faktisk er lovlig i Norge.

Skal du selge en skilpadde?
Dersom du skal selge en skilpadde anbefaler jeg deg å legge ut en annonse på www.repti.net. Vær obs på hvem du selger skilpadden til. Pass på at du selger den til en person som vet hvordan man skal behandle en skilpadde.