Anskaffelse

Anskaffelse av skilpadde
Det å bestemme seg for om en skal skaffe seg et kjæledyr eller ikke er alltid et viktig valg som man må tenke nøye på. Grunnen er at man må være sikker på at man skal kunne gi dyret et godt liv. Dette er ikke mindre viktig i forbindelse med anskaffelse av skilpadder, for det er dyr som normalt lever godt og vel over 50år, og derfor vil bli en følgesvenn for livet. Når man skal bedømme om en vil kunne gi dyret et godt liv må en kunne sette seg inn i hvordan dyret lever i det fri, for så å kunne sette seg inn i dyrets situasjon i ditt hjem. Vil du i ditt hjem kunne tilby dyret et såpass «normalt» liv som mulig? Hvis ikke bør du helst gå bort fra tanken om å skaffe deg dyret. Ved å studere dyrets levemåte ute i naturen vil en kunne få et bilde av hvilket miljø du som eier skal klare å skape i ditt eget hjem. Hvis dyrene ikke får oppfylt sine naturlige behov vil det etter hvert kunne føre til dårlig velferd. Om dyret kjeder seg, er ensomme, utrygge eller frustrert på annen måte kan utvikle atferdsforstyrrelser. Skilpadder er veldig sårbare dyr som lett blir syke ved feil behandling, samt at dem ikke tåler for mye forandringer rundt seg. Det anbefales derfor ikke at en skaffer seg skilpadder om man er mye ute å reiser ettersom terrariet eller dyret så sjelden som overhode mulig bør bli flyttet på. Som et eksempel kan det sies at en skilpadde bruker 1 år på å finne seg til rette på et nytt sted. Det anbefales derfor at man ved reise lar dyret forbli i sitt vanlige miljø, og heller få noen til å passe på skilpadden der den føler seg hjemme. En må også gi dyrepasseren instrukser om hold av dyret, vanene, hva som er viktig for dyret, og ikke minst hva han/hun skal gjøre om skilpadden blir syk.

Noen punkter for å gjøre valget om man skal kjøpe skilpadde eller ikke lettere
En skilpadde kan som de fleste vet veldig gammel. En skilpadde som behandles godt kan fint leve i 60 år. Ha det i tankene før du skaffer deg en skilpadde.
Mange skilpadder trenger dvale om vinteren, også noen om våren. Har du mulighet til å tilby skilpadden din skikkelige dvaleforhold?
Har du mulighet til å ha skilpadden ute om sommeren? Alle skilpadder har svært godt av å få mye tid ute i skikkelig natur om sommeren.
Skilpadder trenger vanligvis større terrarie enn hva en forestiller seg. Har du plass til et så stort terrarie? Har du råd til å kjøpe et stort nok terrarie?
Mange skilpadder er nattaktive. Om dagen ligger de i skjul.
Skilpadder er vilde dyr – også om de lever som husdyr. Kjøp ikke skilpadde som kjæledyr.
De skal ha frisk mat. Har du ikke mulighet til å gi frisk mat i en periode må ferdigmaten suppleres med frisk næring.
Skilpadder liker så absolutt ikke å bli flyttet på. Reiser du mye? Om du reiser må noen passe skilpadden hos deg, ikke ha skilpadden hos seg.

Når man går til anskaffelse av skilpadde bør man ta turen til en kyndig dyrlege for å få sjekket dyret for eventuelle skader eller sykdommer som den eventuelt har fått hos sin forrige eier. Om dyret viser seg å være svært sykt eller alvorlig skadet kan det i en del tilfeller være bedre å avlive dyret enn å utsette det for en langvarig smertefull behandling. Avliving skal aldri utføres av ukyndige personer, så om en skal avlive et dyr må en alltid gå til en kyndig veterinær eller en annen kyndig person som vet hvordan man avliver dyret uten at det utsettes for lidelse.

Unger i huset?
Om man har små unger eller andre dyr i huset bør en tenke på hvordan disse vil reagere på anskaffelse av en skilpadde. Både barn og dyr kan ofte anse skilpadder som svært morsomme å leke med, men man må selvfølgelig tenke på skilpadder som alle andre dyr, altså ikke som leketøy. Derfor egner ikke skilpadder seg for familier med små unger som kan komme til å skade dyret. En skilpadde er ikke er kjæledyr man kan løfte og børe rundt for mye, for der stresser dyret, noe som igjen svekker dyrets immunforsvar. En del reptiler kan være bærere av salmonella, noe som gjør at personer som har nærkontakt med skilpadden eller dens miljø bør passe på å holde skilpaddens og sin egen hygiene på topp hele tiden. Barn og personer med svekket immunforsvar bør derfor ikke håndtere skilpadder eller andre reptiler. Det at man har kjæledyr kan oppfattes som sjenerende for naboer, så en bør kanskje informere naboene før en eventuell anskaffelse av nytt dyr. Et velfungerende dyreforhold medfører uansett sjelden alvorlige konflikter, men vis hensyn!